Нормативно-правова база

2-02-15 Положення про конкурсний відбір НПП ОНМУ

2-02-23 ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу ОНМУ

2-02-25 Положення про звання Почесний працівник ОНМУ

2-02-26 Положення про Почесну грамоту ОНМУ

2-02-27 ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників в ОНМУ

2-02-29 Положення про порядок проведення вступних іспитів в ОНМУ

2-03-17 ПРАВИЛА призначення академічних стипендій

2-03-26 ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план студента ОНМУ

2-03-28 ПОЛОЖЕННЯ про апеляцію та оскарження результатів контрольних заходів в ОНМУ

2-03-29 Інструкція щодо переведення студентів контрактної форми навчання на бюджетну

2-03-37 Положення про індивідуальний навчальний план студента ННІМФ ОНМУ

2-03-57 ПОЛОЖЕННЯ про практику ОНМУ

2-03-65 Положення про порядок реалізації прав на академічну мобільність в ОНМУ

2-03-70 Положення про заходи запобігання і протидії крупції в ОНМУ

2-03-84 Стратегічний план розвтку ОНМУ

2-03-87 ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ОНМУ

2-03-88 ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання в ОНМУ

2-03-90 Положення про процедуру визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування ) дисциплін в ННІМФ ОНМУ

2-03-112 Порядок призначення стипендій студентам ОНМУ

2-03-119 ПОРЯДОК ТА УМОВИ надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття вищої освіти

2-03-132 КОДЕКС академічної доброчесності ОНМУ

2-03-137 Положення про організаційно-методичне забезпечення та проведення практики в ННІМФ та на ФРІС

2-03-141 ІНСТРУКЦІЯ щодо порядку приймання та розміщення випускних робіт в системі UNICHECK

2-03-147 ПОЛОЖЕННЯ про вибіркові дисципліни здобувачів вищої освіти НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МОРСЬКОГО ФЛОТУ

2-03-148 Положення про комісію з питань академічної доброчесності ОНМУ

2-03-149 ПОЛОЖЕННЯ про врегулювання конфліктних ситуацій в ОНМУ

2-03-150 ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освітньої діяльності ОНМУ

2-03-151 ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення та періодичний перегляд ОП в ОНМУ

2-03-152 Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу ННІМФ ОНМУ

2-03-158 ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення дуального навчання в ОНМУ

2-04-114 Положення про студентське самоврядування

2-04-129 Положення про позанавчальну діяльність

2-04-132 Положення про студентське містечко ОНМУ

2-04-152 Положення про ВНРС ОНМУ

Адреса

65029, м. Одеса,
вул. Мечникова, 34
 

Для зв'язку

Copyright

Авторські права 2023 © НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО ФЛОТУ. Усі права захищені.