Наукова діяльність кафедри «Технічне обслуговування та ремонт суден»

У науково-дослідній роботі кафедри «ТОРС» бере участь науково-педагогічний склад кафедри, а також аспіранти.

 На кафедрі ведеться підготовка аспірантів за фахом 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

 Викладачі кафедри беруть участь у науковій атестації кадрів як опоненти і рецензенти при захисті кандидатських і докторських дисертацій по технічним спеціальностям.

 Науково-дослідна робота на кафедрі виконується в рамках тем та відображається у звітах НДР ОНМУ, НДІФД:

«Організаційно-технологічне проектування виробництва з утилізації суден - 1» (проміжний) № ДР 0219U004346, 2016р.

«Організаційно-технологічне проектування виробництва з утилізації суден - 2» (заключний) № ДР 0219U004346, 2017р.

Об’єкт дослідження – процеси утилізації морських транспортних систем в умовах спеціалізованих УП.

Предмет дослідження – методи прийняття рішення та організації процесу утилізації морських транспортних суден.

Ціль роботи – розробка методологічної бази і практичних рекомендацій для створення та ефективного функціонування УП.

Методи дослідження – методи аналізу та порівняння, статистичні методи.

Виконавці:

Науковий керівник, к.т.н., професор Никифоров Ю. О.

кандидат технічних наук, доцент Кошарська Л. В.

д.т.н.,професор Сторожев В. П.

д.т.н., професор Шахов А.В.

к.т.н., доцент Пізінцалі Л. В.

к.т.н., доцент Александровська Н. І.

к.е.н., доцент Мартинов Л. В.

Старший викладач Шахов В. І.

Старший викладач Потравко С. А.

Асистент, аспірант Россомаха О. І.

Аспірант Богомолов Е. П.

Аспірант Кузнецов В. А.

 

«Питання безпеки на різних етапах життєдіяльності суден» № ДР 0119U002420 РК, 2018 – 2019 рр..

В системі управління безпекою мореплавства описані методи прийняття рішення та організації процесу, дані практичні рекомендації для створення ефективного процесу, використані також методи аналізу та порівняння, як методи дослідження.

Наданий аналіз сучасного стану вітчизняної системи морської освіти, та останніх досліджень і публікацій  з впливу зносів корпусу судна на його життєвий цикл.

Також проведений огляд стану річкового транспорту України, шляхів збільшення міжремонтного періоду експлуатації судна та аналіз методів ефективності основних виробничих фондів.

Виконавці:

Науковий керівник, к.т.н., професор Никифоров Ю. О.

кандидат технічних наук, доцент Кошарська Л. В.

д.т.н., професор Сторожев В. П.

д.т.н., професор Шахов А.В.

к.т.н., доцент Пізінцалі Л. В.

к.т.н., доцент Александровська Н. І.

к.е.н., доцент Мартинов Л. В.

Старший викладач Шахов В. І.

Старший викладач Потравко С. А.

Асистент, аспірант Россомаха О. І.

 

Науково-викладацький склад кафедри публікує монографії, наукові статті в професійних збірниках наукових праць, а також статті в фахових виданнях України та закордоном:

  • «Розвиток транспорту»
  • «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті»;
  • «Вісник Одеського національного університету»;
  • «Проблеми техніки»
  • «Водный транспорт»та ін.

 

За останні роки були надруковані актуальні наукові роботи співробітників кафедри. З них 4 підручники, 6 монографій, 7 навчальних посібників, близько 20 методичних вказівок та конспектів лекцій.

 

Викладачі та аспіранти кафедри беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях:

  • «Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті професорів Фоміна Ю.Я. і Семенова В.С.» (Одеса, 2019р)
  • Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (Київ, 15 травня, 2020р)
  • Студентські науково-технічні конференції ОНМУ
  • Всеукраїнська студентська наукова конференція «Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства»
  • ІI міжнародна науково-практична морська Конференція Кафедри СЕУ і ТЕ Одеського національного морського університету

 

Під керівництвом викладачів кафедри студенти виконують наукові праці, беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових праць по природних, технічних і гуманітарних науках, беруть участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.

 

Адреса

65029, м. Одеса,
вул. Мечникова, 34
 

Для зв'язку

Copyright

Авторські права 2023 © НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО ФЛОТУ. Усі права захищені.