Кафедра «Технічне обслуговування та ремонт суден»

Історія кафедри.

​КАФЕДРА «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ СУДЕН» – ТОРС (до 1 вересня 2017 року кафедра «Судноремонт») станом на 2020 рік має 86-річну історію. У 1934 році вона була виділена в самостійний структурний підрозділ з кафедри архітектури корабля та мала первісну назву «Технологія та організація судноремонту». Її організатором та першим завідувачем у 1934–1941 і 1944–1946 роках був професор С. Т. Каменський – учень корифея російської суднобудівної науки О. М. Крилова. У перші роки діяльності кафедри в якості викладачів С. Т. Каменський залучив досвідчених представників профільного виробництва: А. І. Руденко – провідного спеціаліста Регістра СРСР на Чорному морі, Г. Г. Гальвера-Кочана – робітника Одеського судноремонтного заводу № 1, О. П. Максимовича – спеціаліста з обладнання і проектування судноремонтних заводів. Автором перших підручників з технології та організації судноремонту, виданих у довоєнні роки, був професор В. О. Лаптєв.

Професор С. Т. Каменський отримав вищу освіту на кораблебудівному факультеті Санкт-Петербурзького політехнічного інституту, який закінчив з відзнакою 1908 року. У період від 1909 до 1924 років він працював в Одеському порту і на Одеському судноремонтному заводі № 1. Послідовно займав посади консультанта заводу, начальника технічного бюро, заступника директора та директора. Одночасно за сумісництвом працював в Адміралтействі, «Русском обществе пароходства и торговли». Для ознайомлення та вивчення виробничого процесу на великих заводах, переважно суднобудівних, його командирували до Гамбургу, Бремену, Кіля, Берліну, Лондону, Гуля, Глазго, Антверпена, Льєжа та інших. За час роботи на флоті С. Т. Каменський виконав низку відповідальних завдань: добудова чотирьох міноносців, будівництво підводного човна «Краб», зняття з каменів міноносця «Занта», підйом підводного човна «Лебедь» тощо. З 1921 року розпочалася його науково-педагогічна діяльність за сумісництвом (з 1924 року в штаті) в ОПІ, яка з 1930 року продовжилася в ОІІВТ. У 1926 році Народним комісаріатом освіти УСРР його було затверджено у вченому звані професора.

З 1930 року С. Т. Каменський працював на кафедрі архітектури та проектування суден ОІІВТ, з якої 1934 року було виділено кафедру судноремонту. У 1935 році Вищою атестаційною комісією СРСР його було затверджено у вченому звані професора. Він видав значну кількість навчальних і науково-виробничих праць у вигляді монографій: «Постройка судов», «Внутреннее устройство морских судов», «Конструкция корпуса морских судов», «Освидетельствование и ремонт корпуса судов», «Технология судостроения» (1941 року – монографія, 1944 року – підручник). Усі ці праці, крім першої, були видані в період його роботи в ОІІВТ.

У різні роки кафедрою завідували кандидати технічних наук, доценти В. О. Лаптєв, М. І. Спитковський, І. М. Коробцов, Д. Д. Беньковський.

У період від 1946 до 1954 років кафедрою керував доцент М. І. Спитковський. У 1954–1970 роках завідувачем кафедри був доцент І. М. Коробцов – кадровий працівник морського флоту, у період від 1953 до 1961 років займав посаду директора ОІІМФ. Він мав великий досвід роботи в системі морського флоту. У цей час було створено лабораторну базу кафедри. У 1972 році ім’я «Іван Коробцов» було присвоєно новому теплоходу типу «Славянск».

У період від 1970 до 1980 років кафедрою керував доцент Д. Д. Беньковський, який поєднував роботу на кафедрі з активною адміністративною і громадською діяльністю – протягом декількох років був проректором з вечірньої і заочної форм навчання, обирався головою місцевого комітету і секретарем партійного комітету ОІІМФ. Під час керівництва Д. Д. Беньковського назву кафедри було змінено на «Судноремонт». У різні часи її склад поповнила низка досвідчених спеціалістів з профільного виробництва: доцент В. С. Кондратенко – робітник Регістру СРСР; доцент В. І. Сидоренко – начальник цеху Іллічівського судноремонтного заводу; старший викладач В. Д. Амбокадзе – головний прораб з суднобудування Іллічівського судноремонтного заводу.

Далі кафедрою керував доцент В. Г. Трусєв – від 1980 до 1995 років, який прийшов на судномеханічний факультет з виробництва: був начальником відділу науково-дослідницької роботи з судноремонту ЧорноморНДІпроекта, а раніше – головним інженером Іллічівського судноремонтного заводу. У цей період свою роботу на кафедрі завершили досвідчені викладачі: ветерани війни – доцент Я. І. Балаковський і В. І. Мхиторян, ветерани праці – доценти В. С. Кондратенко і Г. А. Оганезов. Поповнення кафедри переважно відбувалося за рахунок представників виробництва. На викладацьку діяльність перейшли головний інженер Чорноморського ЦПКБ А. П. Пашков, головний технолог Одеського судноремонтного заводу імені 50-річчя Радянської України І. Ф. Кульчицький та інші досвідчені фахівці. Новими викладацькими кадрами було збільшено темпи науково-дослідницької роботи щодо удосконалення технології, організації та управління судноремонтним виробництвом. Створено філіал кафедри на базі Іллічівського судноремонтного заводу. Співробітники кафедри за участю спеціалістів з виробництва підготували та видали три підручника з технології судноремонту та один підручник щодо організації судноремонтного виробництва.

У 1995–1998 роках завідувачем кафедри був А. П. Пашков, який багато років працював головним інженером Чорноморського ЦПКБ, являвся заступником голови методичної комісії ОНМУ.

У період від 1998 до 2014 років кафедру очолював доктор технічних наук, професор В. Д. Євдокимов – дійсний зарубіжний член Нью-Йоркської академії наук, академік Академії наук суднобудівництва України. Він є автором понад 250 наукових праць, у тому числі 12 книг. У сферу наукових інтересів його досліджень входили – надійність машин, поверхнево-активні мастильні матеріали, прогресивно зміцнюючі технології та фізичні методи досліджень у техніці. Він підготував 10 кандидатів технічних наук і 3 докторів наук. В. Д. Євдокимов також є організатором та головним редактором міжвузівського наукового журналу «Проблемы техники».

З 1 вересня 2014 року до теперішнього часу кафедрою керує кандидат технічних наук, доцент, професор ОНМУ Ю. О. Никифоров. З 1 вересня 2017 року, у зв’язку зі створенням на базі судномеханічного факультету ОНМУ Навчально-наукового інституту морського флоту, кафедра увійшла до його складу та змінила назву на «Технічне обслуговування та ремонт суден» (ТОРС).

 

 

Співробітники кафедри «Судноремонт» 1990-х років.

Зліва направо сидять: професор А. П. Пашков, доцент О. А. Турлак, професор В. Д. Євдокимов, доцент О. І. Никифоров, завідувач лабораторією О. А. Дуднік, старший лаборант Г. Я. Крейзерова, стоять: доцент Ю. О. Никифоров, доцент Л. В. Мартинов, професор В. П. Сторожев, доцент В. В. Груздєв, старший викладач Д. Д. Кордунер.

 

Співробітники кафедри «Судноремонт» 2000-х років.

Зліва направо, сидять: асистент Н. І. Александровська, доцент Л. В. Мартинов, старший лаборант В. І. Бутук, професор В. Д. Євдокимов, старший викладач В. І. Шахов, стоять: майстер виробничого навчання Е. П. Богомолов, старший викладач С. А. Потравко, старший лаборант Г. Я. Крейзерова, доцент Ю. О. Никифоров, доцент Л. В. Кошарська, професор В. П. Сторожев, доцент Л. В. Пізінцалі, професор А. В. Шахов, доцент О. О. Левченко.

Кафедра розташована на 9-му поверсі навчального корпусу університету, практичні заняття проводяться у спеціалізованих лабораторіях: метрології (S 43,6 м2), дефектоскопії (S 63 м2), технології судноремонтних робіт (S 68,5 м2).

Кафедра здійснює навчання студентів одного навчально-наукового інституту та двох факультетів (кораблебудівного і портового інжинірингу) та є випускаючою з освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і «Магістр».

 

Співробітники кафедри «Судноремонт» у 2014 році.

Зліва направо: професор В. В. Груздєв, доцент Л. В. Пізінцалі, доцент Л. В. Мартинов, завідувач кафедрою Ю. О. Никифоров, доцент Н. І. Александровська, професор В. П. Сторожев, старший лаборант В. І. Бутук, доцент Л. В. Кошарська, старший викладач В. І. Шахов, старший лаборант Г. Я. Крейзерова, професор А. В. Шахов, аспірантка С. А. Леонова, старший викладач С. А. Потравко, професор В. Д. Євдокимов.

Викладачі кафедри проводять заняття з тридцяти п’яти дисциплін: «Організація та управління виробничим процесом»; «Технічна та технологічна підготовка виробництва»; «Технологія судноремонту»; «Технічний менеджмент судноплавних компаній»; «Управління судноремонтним виробництвом»; «Економіка ремонту судна»; «Суднопідйомні споруди»; «Класифікаційні товариства»; «Діагностика та технічна експлуатація»; «ІSO та управління якістю»; «Управління технічними ресурсами підприємств»; «Основи технології суднобудування»; «Технологія ремонту суден»; «Проектування і підготовка виробництва в суднобудуванні та судноремонті»; «Проектування виробництв»; «Метрологія, стандартизація, системи якості»; «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»; «Організація та технологія судноремонту»; «Забезпечення судноремонтного виробництва»; «Технологія суднового машинобудування»; «Технологія машинобудування»; «Метрологія, вимірювання, стандартизація»; «Технологія суднового машинобудування та суднобудування»; «Метрологія і стандартизація»; «Вступ до фаху»; «Технічне обслуговування суднових енергетичних установок»; «САПР технологічних процесів»; «Організація та планування виробництва»; «Правила та нормативні документи КТ»; «Системи якості і управління якістю в судноплавстві»; «Механізація судноремонтних робіт»; «Інженерна творчість»; «Сюрвейерне обслуговування флоту»; «Надійність в суднобудуванні і судноремонті»; «Технічна експертиза, оцінка і страхування суден».

Програми, тексти лекцій і методичне забезпечення дисциплін навчальних планів спеціальностей розроблені викладачами кафедри – фахівцями галузі.

На даний час на кафедрі працює 10 викладачів, у тому числі 3 професори, 4 доцента, 3 старших викладачі, а також 3 особи допоміжного персоналу.

Викладацький потенціал кафедри складають провідні фахівці, що володіють високим рівнем наукових знань у галузі судноремонту: доктор технічних наук, професор В. П. Сторожев; доктор технічних наук, професор А. В. Шахов; кандидат економічних наук, доцент Л. В. Мартинов; кандидат технічних наук, доцент Ю. О. Никифоров, кандидат технічних наук, доцент Л. В. Кошарська, кандидат технічних наук, доцент Л. В. Пізінцалі, кандидат технічних наук, доцент Н. І. Александровська, старші викладачі В. І. Шахов, С. А. Потравко, О. І. Россомаха.

Адреса

65029, м. Одеса,
вул. Мечникова, 34
 

Для зв'язку

Copyright

Авторські права 2023 © НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО ФЛОТУ. Усі права захищені.