Кафедра «ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І ЗАСОБІВ АВТОМАТИКИ»

Історія кафедри.

Кафедра «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» (до недавнього часу – кафедра електротехніки та електрообладнання суден) була заснована незабаром після створення Одеського інституту інженерів водного транспорту. Першим її завідувачем з 1931 по 1935 рік був професор Є.П. Мач, який запросив для роботи на кафедру відомого інженера-електромеханіка М.І. Роджеро та інженера Г.М. Кірільцева. У той період були відсутні підручники, матеріально-технічна база, навчальні та наукові лабораторії.

Лекційні курси створювались на основі журнальних наукових статей, суднової технічної документації й досвіду експлуатації суден Чорноморського морського пароплавства і досвіду експлуатації електрообладнання Одеського морського порту.

З 1935 по 1939 рік кафедрою завідував доцент С.С. Хінкус, з 1939 року - доцент Г.Л. Поліссар, а з 1941 по 1960 роки – знов доцент С.С. Хінкус. У той час створювались та удосконалювалися лабораторії та навчальні дисципліни. Доцент С.С. Хінкус провів величезну роботу по відновленню кафедри, після звільнення Одеси від фашистських загарбників.

З 1960 по 1974 рік кафедру очолював доцент О.К. Сухоцький. Понад десять років (1974-1986 рр.) кафедрою завідував доцент І.В. Давидов. У той час була створена нова, сучасно на той період часу лабораторія – електрообладнання підйомно-транспортних машин. З 1986 по 1990 рр. кафедрою завідував професор В.І. Фесенко. З 1996 по 2002 рр. кафедрою керував професор, доктор технічних наук Д.В. Макаренко, якій вніс значний внесок у розвиток теорії електричних машин.

З 1990 по 1995 рр. та з 2003 р по теперішній час кафедру очолює професор, доктор технічних наук В.А. Яровенко.

Сучасні морські сýдна характеризуються високим ступенем електрифікації. Одна з основних тенденцій розвитку суднової електроенергетики - постійне зростання потужностей суднових електростанцій і потужностей встановленого електрообладнання. Так, середня потужність електротехнічного обладнання морських суден подвоюється кожні 20 років і в даний час досягає вже десятків тисяч кіловат. З ростом потужностей електростанцій ускла´днилася їх структура, структура електричних мереж. Удосконалюються системи автоматичного регулювання, управління, захисту і контролю. При цьому незмінно підвищуються вимоги до надійності роботи суднового електротехнічного обладнання.

Сучасні суднові електроенергетичні системи автоматизовані на досить високому рівні. Це відноситься як до джерел електроенергії, так і до її споживачів. Управління роботою суднових електроенергетичних систем СЕЕС здійснюють за допомогою сучасних систем управління. Вони відрізняються структурою, елементною базою, апаратною реалізацією. Забезпечується комплексна автоматизація суднових енергетичних і електроенергетичних установок.

Комплексна автоматизація здійснюється відповідно до кожного конкретного режиму роботи судна. Впроваджені сучасні системи діагностування і прогнозування стану елементів суднової електроенергетичної установки (СЕЕУ). Подібні автоматизовані електроенергетичні установки забезпечують безперебійне постачання електроенергією всі споживачі судна в будь-якому експлуатаційному режимі роботи. Це є найважливішою умовою безпеки плавання.

Зна´чно змінилися умови, методи і засоби експлуатації суднових електроенергетичних систем. Змінилися і функції персоналу, що займається їх технічним використанням та технічним обслуговуванням. В цих умовах істотно зросла роль суднових електромеханіків. При експлуатації електроенергетичних систем вони повинні розбиратися в механічних пристроях, в електроприводах, в системах управління. По суті справи бути і механіками, і електромеханіками і спеціалістами з галузі електронники. І ці тенденції посилюються з кожним роком. І з кожним роком роль суднових електромеханіків в судновому екіпажі неухильно зростає.

У зв'язку з цим, у 1990 р. в університеті було створено нову спеціалізацію, відповідно до якої проводилась підготовка інженерів електромеханіків, а починаючі з 2013 р. на базі кафедри відкрито підготовку бакалаврів за напрямом «Електромеханіка». Відповідно до цього напряму, кафедра здійснює підготовку електромеханіків в галузі експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики. У наступний час, кафедра готує бакалаврів і магістрів спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» із спеціалізацією «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики».

Навчально-педагогічний колектив кафедри прикладає максимум зусиль, щоб студенти отримали необхідні теоретичні знання та практичні навички в галузі експлуатації сучасного суднового електротехнічного обладнання і систем автоматичного управління судновим електротехнічним устаткуванням.

Адреса

65029, м. Одеса,
вул. Мечникова, 34
 

Для зв'язку

Copyright

Авторські права 2023 © НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО ФЛОТУ. Усі права захищені.